Samarbeidspartnere

Vi er glad for at vi har mange gode samarbeidspartnere i arbeidet vårt. Les mer om de her:

NORGESGRUPPEN

NorgesGruppen har lenge vært opptatt av bærekraftsmålene og særlig ansvarlighet i sine leverandørkjeder. Kinginstituttet har sammen med Norgesgruppen utviklet rapporten om «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon».

Nettside: https://www.norgesgruppen.no

DINAMO

Helt siden opprettelsen av Coretta & Martin Luther King instituttet for fredsarbeid har vi hatt et kreativt samarbeid med Dinamo (tidligere Dice). Vi er glad for å ha samarbeidspartnere som engasjerer seg i hva vi driver med og som bidrar utover det vanlige for at vi skal nå våre mål!

Nettside: https://www.dinamo.no

AKO FOUNDATION

AKO-stiftelsen ble etablert av Nicolai Tangen, grunnleggeren av AKO Capital, i april 2013. Siden starten har stiftelsen delt ut tilskudd på rundt 100 millioner pund. Stiftelsen støtter vår «Sommerskole for innovasjon og konflikttransformasjon» – et samarbeid med AYINET i Uganda.

Nettside: https://www.akofoundation.org

Vi samarbeider med Journal of Modern Slavery i vårt informasjonsarbeid.

Nettside: https://slavefreetoday.org/journalhome/

Kinginstituttet er medlem av Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN). KAN er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet.

Nettside: https://koalisjonenkan.no

Vi er partner med Alliance 8.7, som er det globale initiativet mot tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid under bærekraftsmål 8.7.

Nettside: https://www.alliance87.org

ECPAT er et internasjonal nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Kinginstituttet samarbeider med ECPAT Norge i arbeidet mot seksuell utnyttelse av barn på nettet.

Nettside: https://ecpatnorge.no

DELTA 8.7 er den globale kunnskapsplattformen til Alliance 8.7, som utforsker hva som er de mest effektive tiltakene for å utrydde tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid under Bærekraftsmål 8.7. Plattformen ledes av UN University for Policy Research. Kinginstituttet deltar i arbeidsgruppen som utvikler global policy for å identifisere de beste tiltakene for å nå Bærekraftsmål 8.7 innen 2030.

Nettside: https://delta87.org

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge. Siden 2002 har stiftelsen bidratt med over 6 milliarder kroner til allmenn nytte. Sparebankstiftelsen støtter Kinginstituttets Empower program.

Nettside: https://sparebankstiftelsen.no