Jens Christian Petersen

Markeds- og administrasjonsleder

Jens Christian er ansvarlig for administrasjon og marked i Kinginstituttet.

Jens har forretningsutvikling og daglig drift som hovedoppgave. Jens Christian har bakgrunn som leder og direktør fra offentlig og privat sektor. Han har lang erfaring med rus og behandlingstjenester, bosetting, offentlige anbud, forretningsutvikling innen privat helse og omsorg m.m. Petersen er Cand Mag fra UiO og sosionom fra OsloMet.