Om Instituttet

Inspirert av arven etter Coretta og Martin Luther King Jr., bidrar Kinginstituttet til sosial endring lokalt og internasjonalt. Med innovative tilnærminger til freds- og menneskerettighetsarbeid fokuserer vi på ressursbygging, dialogarbeid, og bærekraftig endring. 

OM KING INSTITUTTET

Ungdom

Kinginstituttet bidrar til at flere ungdom opplever innenforskap gjennom innovative tiltak og programmer. Vi mener at det voksende utenforskapet blant ungdom er en av vår tids hovedutfordringer.

FRA UTENFORSKAP TIL INNENFORSKAP

King Social justice

Sosial rettferdighet er nødvendig for å bygge fredelige og velfungerende samfunn hvor alle har lik tilgang til muligheter og rettigheter, og hvor inkludering og verdighet praktiseres aktivt på alle samfunnsarenaer.

 

RETTIGHETSARBEID

King Dialogue

Dialog er å aktivt lytte til hverandre i et forsøk på å forstå hverandre bedre. Det gir en grunnleggende mulighet for å skape et mer harmonisk samfunn hvor konflikter transformeres med dialogen som det brobyggende verktøyet. Istedenfor å fremmedgjøre, hjelper dialogen oss med å forebygge utenforskap og gi mennesker en følelse av å være innenfor. 

 

KINGS LEDERUTDANNING FOR UNGDOM

Utdanning

Utdanning og forskning er avgjørende arenaer for å påvirke framtidens samfunn til å bli mer inkluderende og bærekraftig. Vi fokuserer på overgangen fra ungdomsskolen til videregående i vårt pedagogiske besøksopplegg, i tillegg til at vi driver et omfattende akademisk høgskoleprogram i freds- og menneskerettigheter for norske og utenlandske studenter.
FLYKTNING- OG ASYLUTDANNING

Kontaktinformasjon

Coretta & Martin Luther King Institute for Peace
Pilestredet 27, 0164 Oslo, Norway
Org nr. 923107940

post@kinginstituttet.no

KINGS VENNER