Våre høyskolestudier

Halvårsstudiet i konflikttransformasjon

Kinginstituttet administrerer Halvårsstudiet i konflikttransformasjon ved Høyskolen for ledelse og teologi, som årlig gjennomføres av femti til sytti studenter. Dette er målrettet utdanning for studenter som ønsker å jobbe med dialog og fredsarbeid etter endt studier, eller som ønsker kunnskap om konflikthåndtering og dialogarbeid. Studiet har fokus på forståelse, verktøy og praksis.

Studiet er delt inn i tre emner: «Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon», «Mekling og dialogarbeid» og «Teologi, religion og konflikt», som hver teller ti studiepoeng.
Vi utvikler også nye studier slik at vi kan tilby et årsstudium i nær framtid.

KTR1010 KONFLIKTFORSTÅELSE, KONTEKST OGTRANSFORMASJON

Dette er et studieemne som fokuserer på å gi studentene en basisforståelse for videre konfliktarbeid på ulike arenaer. Overordnet fokuserer vi på konflikters grunnleggende dynamikk som er gjeldende i konflikter på alle nivå og i alle sammenhenger. Dernest fokuserer vi på kontekstforståelse og går særskilt inn og studerer konflikter i nære relasjoner, konflikter på arbeidsplassen og konflikter i en samfunnskontekst.

KTR1020 MEKLING OG DIALOGARBEID

I studieemnet Mekling og dialogarbeid fokuserer vi på relevant teori og praktiske meklingsskript og metoder. Studiet er «hands on» med observasjonspraksis og egne veiledningsdager hvor studentene trener på å tilrettelegge ulike former for dialog. Vi undersøker de ulike meklingstradisjonene og ser også på gjenopprettende praksiser.

KTR1030 TEOLOGI, RELIGION OG KONFLIKT

Emnet tar for seg teologiske tilnærminger til konflikt og forsoning. Sentrale tekster blir analysert og utforsket i en kontemporær kontekst. Konflikthåndtering blir analysert i et historisk-, teologisk- og filosofisk perspektiv. Vi ser også på andre religioners tilnærming til konflikt og dialog, særlig i jødedommen, hinduismen, buddhismen og i islam. Vi utforsker religiøs dialogpraksis og ser på forståelsen av «voldsbegrepet» på tvers av religionene.

Sommerskole for innovasjon og konflikttransformasjon

For mer informasjon om sommerskolen vår, klikk på kurset under:

SOMMERSKOLE FOR INNOVASJON OG KONFLIKT-TRANSFORMASJON