UTDANNING OG FORSKNING

Halvårsstudiet i konflikttransformasjon er en målrettet utdanning for studenter som ønsker å jobbe med dialog og fredsarbeid etter endt studier, eller som ønsker kunnskap om konflikthåndtering og dialogarbeid. Studiet har fokus på forståelse, verktøy og praksis. 
Årlig gjennomfører cirka åtti studenter ett eller flere emner som inngår i halvårsstudiet.

Studiet tilbys i et samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi (HLT).

I halvårsstudiet kan du velge fra følgende emner:
Sommerskolen for Innovasjon og konflikttransformasjon; Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon; Mekling og dialogarbeid og Teologi, religion og konflikt. 

Man har mulighet til å kun ta ett av emnene hvis det er ønskelig.