FREDSARBEID OG SOSIAL RETTFERDIGHET

«Injustice anywhere is a threat to justice everywhere»

Dr. Martin Luther King Jr.

Fred og sosial rettferdighet er sentrale deler av arven etter Coretta og Martin Luther King Jr. Sammen med bevegelsene de frontet benyttet de ikke-vold som metode for å skape reell samfunnsendring. I 1964 ble Civil Rights Act vedtatt i Representantenes hus i Washington. Dette var et viktig skritt i retning av et mer likeverdig samfunn. Som vi ser av dagens situasjon må likeverdet voktes kontinuerlig, det er kort vei fra dialog og rettferdighet til opplevelsen av urettferdighet, diskriminering og konflikt.

Flere temaer inngår i vårt arbeid på dette området. Våre aktiviteter er i hovedsak rettet mot å tilby unge mennesker hjemme og ute tilgang til muligheter og verktøy for å overvinne sårbare livssituasjoner.

African Youth Initiative Network

Vi jobber sammen med African Youth Initiative Network (AYINET) i arbeidet med å etablere et panafrikansk African Peace Academy som skal utdanne, trene og utruste unge afrikanske ledere til lokalt og nasjonalt lederskap, entreprenørskap og fredsbygging I sine respektive land.

Samarbeidet om «Sommerskolen for innovasjon og konflikttransformasjon» for studenter fra Norge og Uganda er et av de konkrete prosjektene vi utvikler sammen.

Migrasjon, menneskehandel og moderne slaveri

King Instituttet har nylig skrevet en rapport om migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon i samarbeid med Norgesgruppen. Med økende bevissthet om utfordringer som migrantarbeidere kan møte på arbeidsplasser, har det vokst frem behov for mer kunnskap om hvilke vilkår og rettigheter utenlandske arbeidere har når de deltar i det norske arbeidslivet. Rapporten ‘Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon’ handler om migrantarbeideres vilkår, utfordringer og rettigheter i Norge.

King Instituttet jobber samtidig med et bokprosjekt om barnearbeid som utgis i 2021.
King Instituttet deltar også i en arbeidsgruppe i regi av UN University som har i oppdrag å utarbeide globale policy guides for FNs bærekraftsmål #8.7