Sommerskole

I juli og august arrangerer King Instituttet og African Youth Initative Network (AYINET) den første årlige Sommerskolen for innovasjon og konflikthåndtering med campus i Norge og Nord-Uganda. Kurset gir studentene en unik mulighet til å lære om entreprenørskap og konflikthåndtering i en afrikansk kontekst. 

Sommerskolen utforsker innovasjon og entreprenørskap i en post-konflikt kontekst, noe som tilbyr en spennende kombinasjon av teori og praksis. Kurset vil bestå av studenter fra Norge og Nord-Uganda som i løpet av kursperioden skal utvikle konkrete prosjekter sammen med mål om å finne gode løsninger på reelle utfordringer. Prosjektene følges opp etter endt kurs av et eget Mentorprogram slik at de kan iverksettes og bidra til bærekraftig utvikling.

Studentene vil lære fra høyt kvalifiserte forelesere med praktisk og teoretisk bakgrunn fra King Instituttet, Handelshøyskolen BI, Makerere University, University of Nottingham, PRIO med flere som har lang erfaring og kompetanse innen sine fagfelt. Studentene vil også dra på ekskursjon i Norge og Uganda for å lære mer om prakstisk konflikthåndtering og sosial innovasjon. Kurset gir ti studiepoeng.

AYINET er en av King Instituttets nærmeste samarbeidspartnere. Organisasjonen som ble etablert av Victor Ochen som har jobbet i femten år med fredsbygging i Nord-Uganda og østlige Afrika. De har lang erfaring fra rehabilitering av overlevende etter den lange konflikten i Nord-Uganda, og ett av deres satsningsområder er å gi lederutdanning til unge. Victor er den yngste afrikaneren som har blitt nominert til Nobel Fredspris, og han er global ambassadør for FNs bærekraftsmål 16.

AYINET er i ferd med å etablere et pan-afrikansk fredsakademi som skal utdanne og trene unge fra det afrikanske kontinentet i lokalt og nasjonalt lederskap, entreprenørskap og fredsbygging slik at de kan bidra til å skape endring i sine respektive land. Sommerskolen i innovasjon og konflikthåndtering er det første kurset under paraplyen til African Peace Academy.

I kursbrosjyren finner du mer informasjon om kurset.

Hvis du ønsker å delta på kurset eller vil ha mer informasjon, ta kontakt med: summerschool@kinginstituttet.no