Samarbeidspartnere

Vi er glad for at vi har mange gode samarbeidspartnere i arbeidet vårt. Les mer om de her:

NORGESGRUPPEN

NorgesGruppen har lenge vært opptatt av bærekraftsmålene og særlig ansvarlighet i sine leverandørkjeder. Kinginstituttet har sammen med Norgesgruppen utviklet flere rapporter, blant annet «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon».

Nettside: https://www.norgesgruppen.no

HANDLE NorgesGruppens bærekraftsfond

HANDLE er NorgesGruppens bærekraftsfond. Fondet støtter prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig. NorgesGruppens hovedområder innen bærekraft er miljø, helse og mennesker. Det er prosjekter innen disse områdene fondet støtter.

Nettside: https://www.norgesgruppen.no/barekraft/barekraft-i-norgesgruppen/barekraftsfond/om-handle-norgesgruppens-baerekraftsfond/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen bidrar til ungdomsarbeidet i Kinginstituttet, gjennom støtte til prosjektet Lambertseter Kings.

Nettside: https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Jølstad

Jølstad er et konsern som gjennom tre år har støttet Kinginstituttet gjennom årlig bidrag. I tillegg samarbeider vi om konkrete oppgaver der vår kompetanse kan komme til nytte. Jølstad er vår bedriftsvenn.

Nettside: https://jolstad.no

Patel & Abdelmaguid Foundation (PAF)

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid er en norsk musikkgruppe som går under navnet Karpe. Den 17. august 2020 ga Karpe bort masterrettighetene og inntektene fra et stort antall utgivelser, til prosjekter som bidrar til bedre forhold for flyktninger, asylsøkere og/eller innvandrere. PAF har bidratt til prosjektet Lambertseter Kings.

Nettside: https://paf.no

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen er startet av idrettsutøveren Mats Zuccarello. Gjennom sitt arbeid skal Zuccarellostiftelsen redusere utenforskap ved å bidra til å skape sterke og trygge barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering. Visjonen er like enkel som den er komplisert: et samfunn der alle barn og unge som ønsker å drive med idrett og fysisk aktivitet har muligheten til å delta. Stiftelsen har støttet prosjektet Lambertseter Kings.

Nettside: https://zuccarellostiftelsen.no

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge. Siden 2002 har stiftelsen bidratt med over 6 milliarder kroner til allmenn nytte. Sparebankstiftelsen støtter Kinginstituttets Empower program.

Nettside: https://sparebankstiftelsen.no

Kinginstituttet er medlem av Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN). KAN er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet.

Nettside: https://koalisjonenkan.no

Vi samarbeider med Journal of Modern Slavery i vårt informasjonsarbeid.

Nettside: https://slavefreetoday.org/journalhome/

Vi er partner med Alliance 8.7, som er det globale initiativet mot tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid under bærekraftsmål 8.7.

Nettside: https://www.alliance87.org

DELTA 8.7 er den globale kunnskapsplattformen til Alliance 8.7, som utforsker hva som er de mest effektive tiltakene for å utrydde tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid under Bærekraftsmål 8.7. Plattformen ledes av UN University for Policy Research. Kinginstituttet deltar i arbeidsgruppen som utvikler global policy for å identifisere de beste tiltakene for å nå Bærekraftsmål 8.7 innen 2030.

Nettside: https://delta87.org

DINAMO

Helt siden opprettelsen av Coretta & Martin Luther King instituttet for fredsarbeid har vi hatt et kreativt samarbeid med Dinamo (tidligere Dice). Vi er glad for å ha samarbeidspartnere som engasjerer seg i hva vi driver med og som bidrar utover det vanlige for at vi skal nå våre mål!

Nettside: https://www.dinamo.no