Rapporter

Forskningsrapport: Rekruttering av migrantarbeidere. En studie av norsk matproduksjon (2023). Lansert 7. august i år.