RÅDGIVNING

Kinginstituttet bistår organisasjoner, virksomheter og selskap med ulike konsulenttjenester på områder vi har erfaring og kompetanse. Denne virksomheten bidrar til at vi kan tilrettelegge for bistand på flere humanitære områder.

Veiledning, tilrettelegging og konflikthåndtering

Vi veileder livssynssamfunn, ideelle organisasjoner, private og offentlige virksomheter i krevende arbeidslivsprosesser. Vi har lang erfaring med å kartlegge, analysere og gi innspill i krevende situasjoner, samt tilrettelegge endringsprosesser. Typiske eksempler på situasjoner vi kan bidra i, er krevende arbeidsmiljø, konflikter og varslingsprosesser.

Vi har for tiden ansvaret for Utlendingsdirektoratets konfliktarbeid på asylmottak over hele landet. Kinginstituttet vant anbudskonkurransen i mai 2021 om å levere konsulenttjenester og bistå med‏‏‎‪‪‪‎‏‏‏‪‪‎‪‎‪‪‬‎‪ mekling og konflikthåndtering i asylmottak. Vi lærer opp ansatte på asylmottak i mekling, konflikthåndtering og forebygging av konflikter, og skal kunne rykke ut til mottak på svært kort varsel for å bistå med mekling og konflikthåndtering i akutte og alvorlige situasjoner.

Kartlegging, analyse og rapportskriving

Vi kartlegger, analyserer og leverer rapporter innenfor våre fagområder. Så kalte deskstudier leverer vi særlig innenfor tematikk som berører bærekraftsmål 8.7, blant annet tematikk vedrørende anstendig arbeid.