Prosjekter


UNGDOM/ INTEGRERING

LAMBERTSETER KINGS

Lambertseter Kings et «drømmeprosjekt» – som startet med Haidar (19) fra Syria som drømte om et fotballag for gutter som han selv. I dag har det blitt til to aktive fotballag i 10.- og 9. divisjon i samarbeid med Lambertseter fotballklubb.


FORSKNING

SAFETY FOR ALL? REMEDY FOR EXPLOITED MIGRANT WORKERS IN THE NORDIC REGION

– et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med finske HEUNI og svenske ETI Sweden.


FREDSARBEID/ UTDANNING

EDUCATION FOR CHANGE

Vi vil gi neste generasjon ledere i konfliktområder verktøy til å håndtere kompleksiteten i en krevende verden. Ved å fokusere på ikke-voldelige metode og konstruktiv bruk av dialog, istandsetter vi unge ledere til å håndtere de underliggende årsakene til konflikter.


FLYKTNINGEARBEID/ UTDANNING

KONFLIKTDEMPENDE MILJØARBEID 
I ASYLMOTTAK OG BOTILTAK

Verktøy for forebygging og håndtering av konflikter. I samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi har vi utviklet et kurs for ansatt i asyl- og flyktningesektoren for å styrke de som jobber med mennesker på flukt i deres daglige arbeid.


FORSKNING

FORSKNINGSPROSJEKT.
REKRUTTERING AV MIGRANTARBEIDERE.

En studie fra norsk matproduksjon. I august ble forskningsrapporten vår lansert etter 1,5 års forskningsarbeid. I prosjektet har vi hatt et spennende samarbeid med ROSA-prosjektet, (NNN), Gartnerhallen og Fellesforbundet. Prosjektet ble finansiert av Kinginstituttet og Bærekraftsfondet Handle.