Tom Olsen

Assosiert rådgiver

Tom er en ekspert på ekstremisme og radikalisering.

Han har en mastergrad i sosialt arbeid og har jobbet som kriminalitetsforebyggende koordinator i Time kommune i mange år. Tom er tilknyttet Kinginstituttet som assosiert rådgiver.