Orji Okroafor

Assosiert rådgiver

Orji er sosionom og en av de mest erfarne ungdomsarbeiderne i Oslo. Han er tilknyttet Kinginstituttet og Empower-programmet som assosiert rådgiver.

Han har jobbet med ungdom og familier i mer enn femten år. Han sitter i radikaliseringsgrupper kommunalt og har koordinert fellestiltak med enkeltungdom i URO prosjektet i Røde kors som prosjektleder. Han har nylig jobbet som los i den videregående skolen med ungdom som står i fare for å bli dropouts.