Mathias Eidberg

Styremedlem (vara)

Mathias Eidberg er vara-styremedlem i Kinginstituttet. Han er til daglig kommunikasjonsansvarlig ved det Teologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo.