Karl Inge Tangen

Styremedlem

Karl Inge Tangen er forskningsleder på Høyskolen for ledelse og teologi, en institusjon hvor han også var rektor i en lengre periode.

Karl Inge er Cand Philol fra MF Vitenskapelig Høyskole. Han har en doktorgrad i teologi og ledelse fra samme institusjon. Han har fokus på verdibasert ledelse, praktisk teologi, samt kultur og samfunnsanalyse i sin forskning.