Jens Christian Petersen

Assosiert rådgiver

Jens Christian er assosiert rådgiver for Kinginstituttet.

Jens har forretningsutvikling og daglig drift som ekspertise. Jens Christian har bakgrunn som leder og direktør fra offentlig og privat sektor. Han har lang erfaring med rus og behandlingstjenester, bosetting, offentlige anbud, forretningsutvikling innen privat helse og omsorg m.m. Petersen er Cand Mag fra UiO og sosionom fra OsloMet.