Haidar Almahmoud

Haidar er praktikant hos Kinginstituttet, hvor han jobber med ulike prosjekter, blant annet fotballaget Lambertseter Kings som han også var med å stifte. Han har deltatt på Kinginstituttets lederutdanning for ungdom hvor han har fullført konflikthåndteringsmodulen og første ledertreningsmodul. Haidar er med i videreutviklingen av lederutdanningen, særlig inn mot ungdom i konfliktområder i ulike deler av verden.