Grethe Nordhelle

Fagrådsmedlem

Grethe er advokat, psykolog, forfatter og tidligere førstelektor ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Hun har forfattet en lang rekke ledende litteratur innen mekling og psykologi, som «Mekling», «Mekling II», «Høykonflikt», «Manipulasjon» med flere. Hun er familieterapeut og familiemekler samtidig som hun driver Integral Psykologisk Institutt.