Festus Mukoya

Assosiert fellow

Dr. Mukoya er assosiert fellow ved Kinginsitituttet.

Han er til vanlig programansvarlig hos Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK), med fokus på fredsbygging, miljøhåndtering, likestilling, kvinners og barns rettigheter, organisasjonsarbeid og humanitær assistanse. For hans arbeid med lokalt fredsarbeid ble Festus tildelt Head of State Commendation (HSC) i 2012. Han har en Phd i «ICT for Peace» (ICT4P) fra Universitet i Oslo, og en Master of Science grad i «Fred og konfliktstudier» fra Masinde Muliro Universitetet for Vitenskap og Teknologi. I tillegg har han en mastergrad i «Program Planning and Management» fra Universitet i Nairobi.