Elida Jacobsen

Elida er forskningsleder med ansvar for utvikling, finansiering og oppfølgning av forskningsprosjekter i Kinginstituttet samt bygging av instituttets akademiske nettverk.

Elida har doktorgrad i Peace and Development Research fra Gøteborg Universitetet, Sverige, og MA i Peace, Conflict and Development Studies fra Jaume I University i Castellon, Spania. Hun er koordinator av kurset i fred og konfliktstudier v. Kulturstudier og OsloMet. Elida har tidligere vært seniorforsker hos Peace Research Institute Oslo (PRIO).