Karl Håkon Lilløy Mandelid

Karl Mandelid er Kinginstituttets praktikant og bidrar inn i flere av instituttets arbiedsområder. 

Han har en mastergrad i internasjonale studier og diplomati fra SOAS i London. Han har i tillegg pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. 

Karl har mange års erfaring med studier og arbeid i utlandet, blant annet fra Sør-Amerika og Kina, hvor han også studerte kinesisk. Han har vært praktikant ved den norske ambassaden i Beijing og har jobbet i start-up selskaper innenfor tech-området.