Lederutdanning og forebyggende arbeid for unge

King Instituttet har nylig startet kurs i lederutdanning for unge. Kurset gjøres i samarbeid med Kriminalomsorgen, og er et supplement i det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og nasjonalt. Målgruppen for kurset er unge personer på vei inn i utenforskap som selv ønsker å begynne med en endringsprosess.

Programmet gir langsiktig oppfølging og støtte til de unge som deltar. Aldersgruppen for kurset justeres fortløpende i henhold til Kriminalomsorgens behov. Kurset har så langt blitt veldig godt mottatt av deltagerne.

King Instituttet har også etablert et nytt prosjekt med fokus på ekstremisme og gjengproblematikk sammen med SaLTo avdeling Groruddalen (bydel Bjerke, Grorud, Stovner og Alna). Prosjektet er et verdifullt supplement til bydelenes arbeid på disse områdene.

Prosjektet består av tre komponenter:

  1. En-til-en oppfølging med fokus på relasjonsbygging og langsiktig veiledning.
  2. En pedagogisk plattform som fokuserer på refleksjon, trening, mestring og læring i grupper.
  3. Et møtested for unge som gir sosialt samvær, relasjonsbygging og veiledning.

Tiltaket bygger på tidligere kriminalitetsforebyggende innsatser, og erfaringer fra gatenære konfliktdempende tiltak.