KING MENTORING

KARTLEGGE

I kartleggingen identifiserer vi hva det enkelte kirke-, moské- og livssynsamfunn (eller organisasjon) trenger for å forebygge, håndtere og bygge ned krevende konflikter og varsler. Dette skjer gjennom samtaler med sentralt lederskap og andre viktige kilder. I kartleggingen vil vi foreslå tiltak for å bedre rutiner og heve kompetansen i det enkelte kirkesamfunn.

KURSE/ UTDANNE

King Instituttet kan kurse personell og ledere i konfliktforståelse, konflikthåndtering, forebygging, veiledning, mekling, varselhåndtering m.m. i en religiøs fellesskapskontekst slik at kompetansen til å håndtere krevende prosesser innad i kirke- og livssynssamfunnet bedres.

Eks. på kurs:
• Kurs i konfliktforståelse
• Kurs i mekling
• Kurs i varselhåndtering
• Kurs i konfliktforebygging
• Kurs i ledelse i krevende prosesser
• Kurs i håndtering av arbeidskonflikt i en religiøs kontekst


Vi kan også tilby formell studiekompetanse gjennom konflikttransformasjonsstudiene ved Høyskolen for ledelse og teologi som King instituttet har ansvar for gjennomføring av.

• Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10 stp) • Mekling og dialogarbeid (10 stp) • Teologi, religion og konflikt (10 stp)


VEILEDNING

King Instituttet veileder enkeltpersoner, ledere og grupper i forhold til praksis og faglig refleksjon. Vi kan veilede personell som skal starte i et verv/ tjeneste, personer som har vært i en tjeneste eller verv over tid eller team som deler samme verv/ tjeneste. I tillegg veileder vi ledere og ledergrupper som skal håndtere krevende prosesser i konflikt, varsler osv.

BISTAND

King Instituttet kan bistå kirke- og livssynsamfunn i konkrete konflikter eller i varselsaker. Det kan handle om kapasitet, frigjøring av personell, kompleksitet eller sensitivitet. Vi har ekspertisen og ressursene til raskt å engasjere oss og bistå slik at konsekvensene av konflikter og sårbare prosesser blir minimalisert.

KOORDINERING

Vi kan koordinere (og fordele) saker i forhold til tema og sakers innhold, der hvor det er behov eller ønske om ekstern håndtering i forhold til kapasitet, nøytralitet, faglighet, profesjonalitet eller av andre grunner.