I HAVE A DREAM – kampanjen

I hvilken grad drømmer vi om en fremtid som ser annerledes, bedre eller tryggere ut?

I august 1963 – for 57 år siden – ledet en ung Martin Luther King Jr. marsjen til Washington hvor han ga sin berømte I have a dream tale ved Lincoln Memorial, en tale som anses for å være blant tidenes beste og mest kraftfulle. Det var en spesiell tid og mye sto på spill for borgerrettighetsbevegelsen og USA som nasjon. I sitt budskap uttrykte Martin Luther King Jr. at tiden nå var kommet for at frihet, rettferdighet, og demokratiets løfter skulle innfris. 

Vi står igjen i en tid hvor det pågår store omveltninger i verden. Klimaendringer, en global helsepandemi, våpenopprustning, politisk polarisering og rasisme-protester er noen av utfordringene vi må forholde oss til som samfunn og som enkeltindivid. Året 2020 har vist oss hvor sammenkoblet våre liv på kloden er. Samtidig ser vi et voksende engasjement for rettferdighet, fred og miljø gjennom klimamarsjer og anti-rasismemarsjer, livsstilsendringer og økt bevissthet blant unge og eldre, sivilsamfunnet og næringslivet som gir håp. Ønsket og viljen til å skape noe bedre er sterk hos mange.

I have a dream kampanjen utfordrer oss til å drømme. Hvordan ser livet mitt ut hvis jeg fritt kan velge? Hva er annerledes? Hvordan ser verden ut hvis jeg får bestemme?

Kampanjen ønsker å ta pulsen på hvilke drømmer folk i Norge har nå på starten av et nytt tiår, og i dette året som har vært spesielt for mennesker verden over. Med I have a dream kampanjen ønsker King Instituttet særlig å starte en samtale med unge rundt om i Norge og fange opp deres visjon av hvordan livene deres, hverdagen og verden skal se ut. I en tid med mange ulike utfordringer, lanserer vi en plattform som viser kraften i å drømme. Kinginstituttets kampanje oppfordrer deg til å dele drømmen din – som kan være noe personlig, for lokalsamfunnet ditt eller for verden. 

Vi vil skape en felles drømmetank som inspirerer til en bedre framtid.

Kampanjen pågår på en egen nettside hvor du kan laste opp bilde av deg selv og skrive ned drømmen din i et gitt format. Kampanjen pågår også på sosiale media-plattformer hvor alle som er med kan dele drømmen sin og oppfordre andre i sitt nettverk til å være med og drømme. 

Utover å samle drømmer på en egen digital plattform til kampanjen, så består den også av en forskningsdel og en undervisningsdel