EMPOWER-PROGRAMMET ©

Vi er et supplement i det tverrfaglige og tverrsektoriale kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og nasjonalt. Fokuset vårt er på ungdom i utenforskap, særlig i ekstremistiske grupperinger og gjenger, som selv ønsker å gå inn i en endringsprosess.

Vi samarbeider med Kriminalomsorgen om straffegjennomføring for unge lovovertredere. I tillegg har vi etablert et prosjekt med SaLTo Groruddalen (bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna) om å bidra i bydelenes arbeid med ekstremisme og gjengproblematikk.

Vi har utviklet et helhetlig program som muliggjør langsiktig oppfølging og støtte for ungdom som trenger dette. Det har bakgrunn i sosialfaglig og konfliktfaglig erfaring og forskning.