RÅDGIVNING

Veiledning

Vi tilbyr ulike veiledningstjenester for livssynssamfunn, organisasjoner, offentlig- og privat sektor. Det kan være faglig veiledning for personalgrupper eller for ledere. Kinginstituttet har lang erfaring og høy kompetanse innenfor veiledningsfeltet.

Vi har særskilt kompetanse i krevende situasjoner og konflikter og kan tilby veiledning i forhold til psykososialt arbeidsmiljø, kartlegging av krevende arbeidsmiljø, mekling og dialogprosesser i konflikter og lederveiledning og bistand i varslingssaker.

Les mer om vår veiledningstjenester her

Analyse- og rapport arbeid

Innenfor våre fagfelt bidrar vi med kartlegging, analysearbeid og rapportskriving både for offentlig, privat og ideell sektor.