Bakgrunn

Dr. Martin Luther King Jr. og Coretta Scott King kom til Oslo i 1964 for å motta Nobels Fredspris som var tildelt Dr. King. Han mottok prisen i en alder av bare 35 år for sitt arbeid for rettigheter og rettferdighet gjennom ikkevoldelige metoder. 

I 2016 dro Thomas Dorg – grunnlegger og direktør for Coretta og Martin Luther King Institutt for fredsarbeid – til Atlanta hvor han besøkte administrerende direktør for The King Center, Dr. Bernice King, for å diskutere planene for det nye instituttet i Oslo. 

Dr. Bernice King, den yngste datteren til Coretta Scott King og Martin Luther King Jr., delte vår visjon om at Kinginstituttet kan være en medvirkende kraft for å skape en verden der likhet og menneskerettigheter er oppnåelige gjennom dialog og ikke-voldelige tilnærminger.

Dr. Bernice King, CEO for The King Center og Thomas Dorg, direktør for Coretta og Martin Luther King Institute for Peace under det første møtet i Atlanta, Georgia i 2016.

Kinginstituttet vil være en ledende endringsagent i arbeidet for fred, rettferdighet og menneskerettigheter, basert på de samme verdiene som Coretta and Martin Luther King Jr. hadde i sitt arbeid for likhet og rettferdighet.