Det stilles betydelige krav til flyktning- og asylbehandling i dag. Det kreves relasjonell kompetanse og evne til å tilrettelegge for andre mennesker i møte med utfordringene som følger migrasjon. I samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi har vi utarbeidet en utdanning som gir innsikt og verktøy på flere nivåer for de som jobber med flyktning- og asylfeltet.

Temaer på kurset er konfliktforståelse, kontekstforståelse, konflikters underliggende årsaker, konfliktforebygging, konfliktpsykologi, meklingsverktøy, dialogforståelse og dialogarbeid, dempende miljøterapeutisk arbeid, toleransefaglig forståelse, etisk tilnærming, migrasjon, mottaksdrift, menneskehandelproblematikk, m.m.

Dette kurset er utformet for å gi deg inngående kunnskap og praktiske ferdigheter som er avgjørende for å håndtere konflikter i asylmottak og botiltak på en effektiv, respektfull og empatisk måte. Vi er sikre på at din deltakelse vil bidra til å styrke vårt felles arbeid med å skape trygge og inkluderende miljøer for de som søker beskyttelse og hjelp.

Vi har med oss kunnskapsrike og anerkjente forelesere, som Henrik Syse, Thomas Dorg, Jai Ganapathy og Tina Davis. Kurset gir 20 studiepoeng, forutsatt at man tar en skriftlig eksamen ved kursets slutt. 


«Dette er studiet for deg som vil perfeksjonere deg i det krevende og givende arbeidet på asylmottaket eller i bo-kollektivet, og samtidig formalisere kompetansen din»

Thomas Dorg er fagansvarlig og hovedlærer for studiet. Han er høgskolelektor ved Høyskolen for ledelse og teologi og direktør for Kinginstituttet.

Han har undervist i konflikthåndtering på høgskoler og universiteter i Norge og utlandet i mer enn 15 år. Han har mer enn 17 års erfaring med miljø- og konfliktarbeid på asylmottak, blant annet som beredskapsmekler for UDI i flere epoker fra 2012 til idag. Dorg har kurset og veiledet ledere og personalgrupper i asyl- og bolig-sammenheng i mange år, hvor temaet gjerne har vært konfliktdempende miljøarbeid.


Første samlingAndre samlingTredje samling
29. okt. – 1. nov.07. – 10. januar25. – 28. mars

 Kursdetaljer:

Book rom ved å ringe Smart Hotel på 415 36 500 eller send mail til post.oslo@smarthotel.no og henvis til avtalen med HLT for å få tilgang til prisene, eller book online på smarthotel.no ved å benytte bedriftskode: HLT6230.

HLT-priser på Smart Hotel 2023:

Eks. Lite standardrom (enkelt-/dobbeltseng): kr. 710,-

Dersom du ikke ønsker frokost, kan du få fradrag for kr. 50 per person. Fremvis studentbevis når du betaler/sjekker inn (som du får på første kursdag).


«Vi ser frem til å ha deg med på kurset. Dette er en flott mulighet for faglig vekst og utvikling, og vi er sikre på at din deltakelse vil berike kurset.»

Linda Ringsvold,
rådgiver, administrativt ansvarlig

For påmelding eller ved spørsmål, kontakt Linda Ringsvold på e-post: linda@kinginstituttet.no eller på telefon: 975 22 878.
Vær oppmerksom på at antall plasser er begrenset.

Meld deg på direkte her:


KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon10 stp
KTR1020 Mekling og dialogarbeid10 stp

Her er de spennende foreleserne og veilederne på kurset:

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og professor.

Han er Kinginstituttets styreleder og har flere viktige verv som blant annet styreleder for Nobelinstituttet. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor ulike sjangre, blant andre «Det vi sier til hverandre» (2015), «På den ene siden» (2022), «Ord i krise» (2020), «Ethics, Nationalism, and Just War: Medieval and Contemporary Perspectives» (2007), med flere. Han er en av de mest brukte foredragsholdere i Norge og underviser på høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet.


Jai Ganapathy er førstelektor og forsker ved Politihøgskolen (PHS).

Jai er fagansvarlig for «Kultur og mangfold» og «Konflikthåndtering i et mangfoldig samfunn»- studiene på Politihøgskolen. Han er sosialantropolog og forsker og underviser i kulturforståelse og mangfold, tillitsbygging og konflikthåndtering.


Per Erik Skogestad er kursansvarlig for kurset.

Han er i beredskapsteamet for konflikthåndtering for UDI, og har lang erfaring fra miljøterapeutisk arbeid og veiledning i institusjon- og bolig-sammenheng.
I tillegg har han lang erfaring i å veilede og mentorere ungdom i utenforskap, samt meklings- og dialogarbeid i religions- og livssynssamfunn. Skogestad holder kurs for ansatte på asylmottak i konflikthåndtering i UDI-regi.


Tina Davis er spesialrådgiver og forsker hos Kinginstituttet.

Hun har lang og allsidig erfaring fra menneskehandel-feltet, og er blant de fremste internasjonale ekspertene i menneskerettigheter og næringsliv.
I 2009 regisserte hun dokumentaren «Moderne slaveri», som hun fikk Amandaprisen for. Tina er med-redaktør for Journal of Modern Slavery, og har blant annet sittet i flere internasjonale utvalg, som f. eks. Delta 8.7, et FN-assosiert utvalg. Tina har en doktorgrad i sosiologi fra University of Sydney.