Halvårsstudiet er en målrettet utdanning for studenter som ønsker å jobbe med dialog og fredsarbeid etter endt studier, eller som ønsker kunnskap om konflikthåndtering og dialogarbeid. Studiet har fokus på forståelse, verktøy og praksis. 
Årlig gjennomfører cirka åtti studenter ett eller flere emner som inngår i halvårsstudiet.

Studiet tilbys i et samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi (HLT).