UTDANNING OG FORSKNING

«Dialogue and education for peace can help free our hearts from the impulse toward intolerance and the rejection of others»

Daisaku Ikeda

VÅRE HØYSKOLESTUDIER

Kinginstituttet administrerer Halvårsstudiet i konflikttransformasjon ved Høyskolen for ledelse og teologi, som årlig gjennomføres av femti til sytti studenter. Dette er målrettet utdanning for studenter som ønsker å jobbe med dialog og fredsarbeid etter endt studier, eller som ønsker kunnskap om konflikthåndtering og dialogarbeid. Studiet har fokus på forståelse, verktøy og praksis. 

SKOLEBESØK

Sammen med et lærerteam fra tre forskjellige Oslo-skoler utvikler vi et halvdags pedagogisk opplegg for besøksklasser i 10. klasse og 1. videregående.

KING FORSKNING

King forskning gjennomfører forskningsprosjekter som utvikler feltet for fredsforskning og menneskerettigheter. Våre prosjekter omhandler temaer som utenforskap, inkludering, religion, mekling og moderne slaveri i lokale og globale kontekster. 

Vi produserer rapporter og artikler som er relevant for praksisfeltet og som har til hensikt å støtte transformasjon og sosial forandring. Resultater fra forskning blir videre brukt som grunnlag for utdanning og kurs. King Instituttet har som mål at det skal være en naturlig sammenheng mellom teori og praksis.

KURS OG SERTIFISERINGER

Vi kan skreddersy kurs og sertifiseringer etter behov. Vi utvikler kurs i samarbeid med ulike aktører, både private og offentlige.