CORETTA & MARTIN LUTHER KING INSTITUTT FOR FREDSARBEID

Kinginstituttet har som mål å forene og forsone menneskelige relasjoner gjennom dialog og ikkevoldelige metoder.  

Prosjektene våre forener teori og praksis. Vi jobber blant annet med temaer som ungdom og utenforskap, mekling og dialogarbeid, sosial rettferdighet og menneskehandel. Kinginstituttet tilbyr flere akkrediterte kurs innenfor Konflikttransformasjon.

Vår visjon er å være en endringsagent med positiv og konstruktiv påvirkning i samfunnet, både lokalt og globalt. Med et særskilt fokus på utenforskap i ulike former.
Inspirert av arbeidet til ektefellene Coretta og Martin Luther King, jobber vi med et verdigrunnlag som fremmer toleranse, inkludering og medfølelse. 

Les mer om Kinginstituttet’s bakgrunn og historie her

«Sooner or later all the people of the world will have to discover a way to live together in peace.»

Martin Luther King Jr.