Peter Cassells

Fagrådsmedlem

Peter er tidligere generalsekretær for Irish Congress of Trade Unions, og nylig avgått direktør for Edward M. Kennedyinstituttet for konfliktintervensjon ved University of Maynooth i Irland.

Peter Cassells bygget opp Kennedyinstituttet fra start og er en erfaren leder og tilrettelegger av politiske prosesser. Han har deltatt i og ledet flere offentlige utredninger og regjeringsoppnevnte utvalg i dagsaktuelle samfunnsspørsmål.